Obsah kurzu 

  
Výtah z výcvikových směrnic SPČR - 3.4 Potápěč CMAS P*.

Charakteristika:

Samostatný potápěč.

Oprávnění:

 1. Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m.
 2. Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky.
 3. Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině.
 4. Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 14 let.
 2. Uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek.
 3. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít dostatečné vědomosti Dovednosti: Uchazeč musí být schopen Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:
 1. Přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje.
 2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody.
 3. Používání signálů pod vodou i na hladině.
 4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 200 m na hladině za použití základní výstroje. Zanoření se základní výstrojí a vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 - 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 -15 m pod vodou.
 5. Vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek. Odložení zátěže a dýchacího přístroje na hladině.
 6. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku.
 7. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou.
 8. Uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou.
 9. Sejmutí, nasazení a vylití masky pod vodou, dýchání z plicní automatiky pod vodou bez masky po dobu 1 minuty.
 10. Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z jednoho přístroje a při této činnosti se vynořit. Úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost společného dýchání jak při použití alternativního zdroje vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky.
 11. Vynesení partnera pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 10 – 15 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji).
 12. Odložení a nasazení zátěže pod vodou.
 13. Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
 14. Předvedení resuscitace.
 15. Ošetření výstroje po ponoru.

Úkony pod body 6. – 11. provede uchazeč ve volné vodě v malé hloubce. Tyto úkony musí být předem nacvičeny v chráněném vodním prostoru.

Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P* je absolvování nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem, z toho první nejméně 3 ponory do malých hloubek a zbývající nejméně 2 ponory do hloubek 15-20 m. Za jediný den je možno započítat nejvýše tři ponory. Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P* uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Kvalifikace Potápěč CMAS P*, oprávnění jejího držitele a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům ČSN EN 14153-2.

Osnova vlastního kurzu

Tučně zvýrazněné části je nutné opakovat do uspokojivého zvládnutí.
Části označené [: takto :] opakují oba potápěči ve dvojici.

Teoretická lekce P* 1 (Systém výcviku, signály, fyzika) Teoretická lekce P* 2 (Potápěčská výstroj) Teoretická lekce P* 3 (Fyziologie, nemoci, nehody) Teoretická lekce P* 4 (Plánování ponoru, dekompresní postupy) Praktická lekce P* 1 (Úvodní plavecká dovednost a ABC 1) Praktická lekce P* 2 (ABC 2) Praktická lekce P* 3 (Dýchací přístroj 1) Praktická lekce P* 4 (Dýchací přístroj 2) Praktická lekce P* 5 (Dýchací přístroj 3) Praktická lekce P* 6 (Dýchací přístroj 4) Praktická lekce P* 7 (Dýchací přístroj 5) Ponor na volné vodě P* 1 (Volná voda 1) Ponor na volné vodě P* 2 (Volná voda 2) Ponor na volné vodě P* 3 (Volná voda 3) Ponor na volné vodě P* 4 (Volná voda 4) Ponor na volné vodě P* 5 (Volná voda 5)
Dotazy a připomínky posílejte na