Obsah kurzu 

  
Výtah z výcvikových směrnic SPČR - 3.5 Potápěč CMAS P**.

Charakteristika:

Plně vycvičený potápěč.

Oprávnění:

 1. Potápět se ve volné vodě s držiteli nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**).
 2. Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubky maximálně 20 m.
 3. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se potápět ve volné vodě s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek.
 4. Vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího.
 5. Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 15 let.
 2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P* nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR.

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P* doplněné o hlubší znalosti Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí být uchazeč schopen Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:
 1. Skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou.
 2. Uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 - 5 m a uplaváním vzdálenosti 10 m v této hloubce.
 3. Uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí dýchací trubice a 100 m v poloze naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky.
 4. Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce, dýchání z plicní automatiky bez masky ve střední hloubce po dobu 1 minuty.
 5. Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 - 5 m k partnerovi a za střídání jedné plicní automatiky předvést řízený výstup.
 6. Vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m.
 7. Předvést použití dekompresní bójky ve volné vodě.
 8. Absolvovat noční ponor.
 9. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat k tomuto cíli.
 10. Uvázat dračí smyčku, lodní smyčku, plochou spojku (ambulanční uzel), škotovou spojku, osmičkové poutko a předvést použití karabin.
 11. Předvedení resuscitace.
 12. Kompletní naplánování opakovaného ponoru včetně spotřeby vzduchu, dekompresních zastávek a plánu řešení krizové situace.

Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 9.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Do udělení kvalifikace CMAS P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 20 ponorů ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P** uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Osnova vlastního kurzu

Tučně zvýrazněné části je nutné opakovat do uspokojivého zvládnutí.
Části označené [: takto :] opakují oba potápěči ve dvojici.

Teoretická lekce P** 1 (Systém výcviku, fyzika, technika) Teoretická lekce P** 2 (Fyziologie, nemoci, nehody) Teoretická lekce P** 3 (Hloubkové ponory, dekomprese) Praktická lekce P** 1 (ABC) Praktická lekce P** 2 (Přístroj) Ponor na volné vodě P** 1 (Volná voda 1) Ponor na volné vodě P** 2 (Volná voda 2)
Dotazy a připomínky posílejte na