Obsah kurzu 

  
Výtah z výcvikových směrnic SPČR - 3.6 Potápěč CMAS P***.

Charakteristika:

Vedoucí potápěč.

Oprávnění:

 1. Potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů.
 2. Doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m.
 3. Doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné vodě do hloubek přes 20 m.
 4. Vykonávat funkci vedoucího potápěče.
 5. Pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je těmto vědomostem a dovednostem učit).
 6. Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. 1. Minimální věk 18 let.
 2. 2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR.
 3. 3. Uchazeč musí doložit své zkušenosti z potápění
  • v noci,
  • za snížené viditelnosti (méně než 2 m),
  • do velkých hloubek (přes 30 m),
  • spojeného s navigací pod vodou.

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P**, a to i pro potápění do velkých hloubek, a dále pak vědomosti Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P** musí být uchazeč schopen Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:
 1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
 2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
 3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji.
 4. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5 m.
 5. Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 –30 m.
 6. Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10 kg pomocí zvedacího vaku.
 7. Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
 8. Předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
 9. Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
 10. Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu řešení krizové situace.

Povinné úkony pod vodou ( s výjimkou bodu 4.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Do udělení kvalifikace CMAS P*** musí uchazeč:

 1. Uskutečnit nejméně 60 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách. Za takové podmínky se považují
  • viditelnost menší než 2 m,
  • proud o rychlosti přes 0,25 m/s,
  • teplota vody pod 10 °C,
  • hloubky přes 30 m.
 2. Získat osvědčení z poskytování resuscitace.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P*** uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Kvalifikace Potápěč CMAS P***, oprávnění jejího držitele a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům ČSN EN 14153-3.

Osnova vlastního kurzu

Tučně zvýrazněné části je nutné uspokojivě zvládnout.
Části označené [: takto :] opakují oba potápěči ve dvojici.

1. den dopoledne (Kompresor) 1. den odpoledne (Nitrox, KPR) 2. den dopoledne (Dekomprese a technika) 2. den odpoledne (Nitrox, dotazy) 3. den dopoledne (Testy) 3. den odpoledne (ABC, navigace a lano) 4. den (Přístroj a plavidlo)
Dotazy a připomínky posílejte na