Registrace 

 Potápěčský klub Praha 

Potápěči si tykají, budu Ti tedy tykat.

Tento formulář slouží pro zavedení údajů do členské evidence klubu nebo pro účely kurzu či nějaké akce. Nepoužívej ho pro první kontakt s klubem, kdy si nejseš jist(a) dalším vývojem. K tomu stačí .

Vyplň všechny uvedené údaje, ty budou použity pouze pro interní evidenci klubu a nebudou poskytnuty jiným subjektům, kromě nutné evidence SČP/SPČR. Vyplněním dáváš souhlas s vedením této evidence ve smyslu zákona o osobních údajích.
Pár údajů je určeno pro vyplnění přihlášek cestovních kanceláří, když se námi vydáš na nějakou akci, na kterou pojedeme s některou CK. Žluté položky musíš vyplnit povinně.

Osobní údaje
Příjmení
Jméno
Titul před jménem
Titul za jménem
Přezdívka
Rodné číslo
Datum narození
Potapěčská kvalifikace
Proč se registruješ?
Důvod přihlášky
Pracovní údaje
Vzdělání (typ školy, obor)
Zaměstnání (jméno firmy, pozice)
Výdělečně činný ?  Tato volba má význam pro výši příspěvků SČP
Adresa domů
Ulice a číslo
Místo
PSČ
Adresa zaměstnání
Ulice a číslo
Místo
PSČ
Internet
E-mail
Osobní WWW stránka
Zasílat aktuality ?  Zasílání informací o novinkách na tomto webu majlem
Telefony
Telefon domů
Telefon do zaměstnání
Telefon mobilní
Fax
Pro účast na akcích - přihlášky pro CK
Místo narození
Číslo pasu
Poznámky
Poznámky
Klubový web - přihlášení
Zvol login (jen písmena a číslice)
Heslo (jen písmena a číslice) Heslo bude náhodně vygenerováno a zasláno e-mailem pro ověření platnosti e-mailové adresy. Po přihlášení tímto dočasným heslem budeš mít možnost heslo kdykoliv změnit.
 
Dotazy a připomínky posílejte na